Ξένες γλώσσες

[tzheader header_option=”header4″ logo=”3146″ tz_search=”hide” title=”Header Style 2″]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3346″ fronttitle=”ΑΓΓΛΙΚΑ” backtitle=”Αγγλικά” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fagglika%2F||”]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3341″ fronttitle=”ΙΤΑΛΙΚΑ” backtitle=”Ιταλικά” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fitalika%2F||”]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3333″ fronttitle=”ΓΑΛΛΙΚΑ” backtitle=”Γαλλικά” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fgallika%2F||”]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3340″ fronttitle=”ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ” backtitle=”Μάθετε Γερμανικά” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fgermanika%2F||”]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3339″ fronttitle=”ΚΙΝΕΖΙΚΑ” backtitle=”Μάθετε Κινέζικα” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fkinezika%2F||”]
[cq_vc_cubebox frontavatar=”image” frontimage=”3344″ fronttitle=”ΙΣΠΑΝΙΚΑ” backtitle=”Μάθετε Ισπανικά” backcontent=”περισσότερα” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” frontbg=”#4069a9″ backbg=”#4069a9″ titlesize=”1.2em” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mgerondi.edu.gr%2Fxenes-glosses%2Fispanika%2F||”]