Πάνω από 90 εκατομύρια άνθρωποι έχουν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα!

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας. Συνολικά υπάρχουν 96,389,702 ανά τον κόσμο. Είναι κατά πληθυσμό: η δεύτερη ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εμπιστευθείτε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Γεροντή για την απόκτηση των πτυχίων:

  • B1 (Zertifikat)
  • B2
  • C1 (Mittelstufe)
  • C2 Kleines/Grosses Deutsches. Sprachdiplom.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Flag_of_United Kingdom

Γερμανικά

Flag_of_Germany

Ιταλικά

Flag_of_Italy

Κινέζικα

Flag_of_China

Γαλλικά

Flag_of_France

Ισπανικά

Flag_of_Spain