ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 – 2020 PROFICIENCY MICHIGAN-CAMBRIDGE

Προεγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021
21/06/2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 – 2020 LOWER MICHIGAN-CAMBRIDGE
05/09/2020

Ακασής Χρήστος

Βασιλείου Παναγιώτα

Γαλανού Ευαγγελία

Γουλοσπύρου Βασιλική

Λάτση Σοφία

Μενδρέκα Διαμάντω

Μπαρμπαγιάννης Κωνσταντίνος

Μπαλατσούκας Γιάννης

Παπασπηλίου Χριστίνα

Παπαχριστοπούλου Αναστασία