Επιτυχόντες Μαΐου 2016 Lower Cambridge – Michigan
23/08/2016
Αποτελέσματα επιτυχόντων 2016
23/08/2016

Αντωνοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη
Βαθυά Μαρίνα του Ιωάννη
Γούσιας Χρήστος του Χρήστου
Καραγιάννη Χαραλαμπία του Ιωάννη
Κουβαρά Πολυξένη του Άγγελου
Κωτσοπούλου Καλλιόπη του Δημητρίου
Λάρδα Ιωάννα του Δημητρίου
Λυκου Ελένη – Άννα του Σταματίου
Νικολαΐδης Νικόλαος του Δημητρίου
Παπακωνσταντίνου Φωτεινή του Αθανασίου
Παπασπηλίου Σπυρίδων του Χαραλάμπου
Ρίζου Χριστίνα του Σωτηρίου
Τζάτζο Κλαρίτα του Λεφτέρ
Τριανταφύλλου Ελένη του Γεωργίου
Τσούμπος Γεώργιος του Αθανασίου

Comments are closed.