Επιτυχόντες Μαΐου 2017 Lower Michigan – Cambridge
01/09/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017
Και τα ονόματα των επιτυχόντων….
01/09/2017

Αντωνόπουλος Αναστάσιος του Αντωνίου
Δεναξάς Διονύσιος του Χαράλαμπου
Δημητρουλή Ελένη του Κωνσταντίνου
Ζουμπούλης Βασίλειος του Ευστρατίου
Θωμάτος Φίλιππος του Μαρίνου
Καραμπετσάνη Κωνσταντίνα του Σταύρου
Καρβέλας Σπυρίδων του Νικολαόυ
Κιουλόγλου Παρθενόπη του Νικολάου
Κουλάκου Χριστίνα του Παναγιώτη
Σιαγκρή Δέσποινα του Παναγιώτη
Χριστοπούλου Αθανασία του Ιωάννη

Comments are closed.