Αποτελέσματα εξετάσεων 2018 – 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ PROFICIENCY & ΣΤΟ LOWER