ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ 2020

Covid 19 – Σεμινάριο προσωπικού
18/09/2020

Με  επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Κέντρο μας , τη Δευτέρα 26 και τη Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η προκαθορισμένη άσκηση προσομοίωσης αντιμετώπισης σεισμού.

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τις καθηγήτριες  μας, εφάρμοσαν  το “Σχέδιο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών”,  που έχει καταρτιστεί από το Κέντρο μας και  παρέμειναν κάτω από τα θρανία τους κατά τη διάρκεια του «σεισμού». Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες,  μετέβησαν  όλοι μαζί με απόλυτη τάξη στον ορισθέντα  “χώρο συγκέντρωσης”, του σχολείου μας.

Τα παιδιά είχαν ήδη ενημερωθεί για την άσκηση κα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από ένα σεισμό.

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο μέρες, ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή όλα τα παιδιά, αλλά και οι καθηγήτριες του Κέντρου μας και όλοι ανταποκρίθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί και όπως προβλέπεται από το “Σχέδιο”  μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, όλοι, καθηγήτριες και παιδιά με μάσκες, κράτησαν σχολαστικά τις αποστάσεις τηρώντας κατά γράμμα τα μέτρα ασφαλείας για τον Covid-19.

Ο σκοπός της άσκησης ήταν η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός  σεισμού και το  αποτέλεσμα της  κρίθηκε ως εξαιρετικό, άλλωστε οι  επανειλημμένες ασκήσεις που πραγματοποιούμε διατηρούν  συνεχώς  σε εγρήγορση, προσωπικό και μαθητές.