Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκίνησαν.