Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκινούν 25/8/2016