Σεμινάριο προσωπικού για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησαν
Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησαν
27/08/2018
1998 – 2018 Επέτειος 20 χρόνων λειτουργίας μας
19/09/2018
Σεμινάριο προσωπικού για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο μας  σεμινάριο το οποίο παρακολούθησε το  προσωπικό της Γραμματείας μας, καθώς και όλο το διδακτικό μας προσωπικό, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο νόμο περί αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών.

Το προσωπικό μας, ενημερώθηκε για τον τρόπο αντίδρασης σε περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας , έκανε προσομοίωση σεισμού ,  ενώ επίσης δοκιμάστηκε και σε  χρήση πυροσβεστήρων.

Επίσης ενημερώθηκε για τον τρόπο εκκένωσης του κτηρίου, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης που διαθέτει το Κέντρο μας, αλλά  και για τον τόπο συγκέντρωσης προσωπικού/μαθητών σε περίπτωση φυσικής κατάστροφής.

Οι καθηγητές μας, θα ενημερώσουν σύντομα με τη σειρά τους τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, διότι θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, άσκηση προσομοίωσης φυσικής καταστροφής και εκκένωσης του κτηρίου μας  με τη συμμετοχή τους, όπως άλλωσε απαιτεί ο αντίστοιχος επικαιροποιημένος νόμος.

Comments are closed.