Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 ξεκίνησαν.
28/08/2017
Επιτυχόντες Μαΐου 2017 Lower Michigan – Cambridge
01/09/2017

Ακασής Χρήστος του Δημητρίου
Ζουμπούλης Ευστράτιος του Βασιλείου
Μπάκα Ιωάννα του Κωνσταντίνου
Σπανός Χρήστος του Ιωάννη
Σπυρόπουλος-Δασκαλόπουλος Ιωάννης του Θεόδωρου
Τόμπρος Γεώργιος του Ιωάννη

Comments are closed.