Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 ξεκίνησαν.