ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΣΙΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ 2019

MG English Summer Camp
27/08/2019
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
10/12/2019

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στο φροντιστήριο μας, τη Δευτέρα 14 και τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, άσκηση προσομοίωσης αντιμετώπισης σεισμού.

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τις καθηγήτριες  μας, εφάρμοσαν  το “Σχέδιο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών”,  που έχει καταρτιστεί από το Κέντρο μας και αφού παρέμειναν κάτω από τα θρανία τους κατά τη διάρκεια του «σεισμού», εγκατέλειψαν, ακολουθώντας τους κανόνες και με τάξη το κτήριο και μετέβησαν  στον “χώρο συγκέντρωσης”, όπως έχει οριστεί ο παρακείμενος ελεύθερος χώρος του φροντιστηρίου μας.

Τα παιδιά είχαν ήδη ενημερωθεί από το διδακτικό προσωπικό για την άσκηση και τους δόθηκαν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από ένα σεισμό. Η προσομοίωση διεξήχθη σε δύο μέρες, ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή όλα τα παιδιά και οι καθηγήτριες του φροντιστηρίου μας. Όλοι ανταποκρίθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί και όπως προβλέπεται από το Σχέδιο του Κέντρου μας και το  αποτέλεσμα της άσκησης κρίθηκε κατά γενική ομολογία εξαιρετικό.

Σκοπός της άσκησης ήταν φυσικά, η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και συντονισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου σεισμού. Μετά την άσκηση ακολούθησε από την Διεύθυνση η  διαδικασία σύνταξης  αναφορών, όπως  προβλέπεται από τα αντίστοιχα σχέδια.