Άσκηση προσομοίωσης σεισμού στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Γεροντή