Επιτυχόντες Μαΐου 2013 Proficiency Cambridge – Michigan
27/05/2013
Επιτυχόντες Μαΐου 2014 Cambridge Pet
30/08/2014