Το γράμμα ενός μαθητή μας για την καλοκαιρινή γιορτή